Böcker och material

När jag blev erbjuden att skriva en bok om barns språkutveckling visste jag precis hur den skulle se ut. Logopediska och språkvetenskapliga fakta som sammanfattades på ett lättläst sätt tillsammans med logopedisk behandling översatt till lekar och vardagsrutiner. Därför är mina böcker indelade så. Fakta om språkutveckling i kombination med språklekar. Min första bok Språkleka i förskolan handlar om språkutveckling i förskoleåldern och hur man kan leka med språk och språkstimulans. Den andra boken Språkstörning 3–7 år tittar extra på de kommunikativa utmaningar barn kan ha och hur det påverkar deras kommunikation och inlärning. En del av boken tar steget in i skolans värld och hur språkförmågan hör ihop med läs- och skrivinlärningen. Även här finns mängder med praktiska lekar och aktiviteter. Min tredje bok är nu på väg och målet är att den kommer att nå er under 2023 och kommer att rikta in sig mot de yngre barnen, de under 3 år.

sprakleka-bild

Förskolan har ett uppdrag att lägga grunden för barnens språkutveckling och läsförståelse. I boken Språkleka i förskolan – barns möjlighet till ett rikt språk får du en skatt av språklekar som författaren Catarina Sjöberg har utarbetat.

sprakstorning-bild

Boken Språkstörning hos barn 3–7 år skildrar barns språkutveckling steg för steg och läsinlärningens olika faser – i förskolan, i förskoleklassen och under de första åren i skolan. Författaren beskriver olika former av språkstörning och språklig sårbarhet och hur dessa kan ta sig uttryck och bemötas.

Alla illustrationer är gjorda av den fantastiska Teresa Tingbrand!  Besök gärna hennes hemsida och kolla in hennes arbete.
https://teresatingbrand.se/

Klicka på bilderna för att förstora