catarina sjöberg

Jag är legitimerad logoped sedan 30 år tillbaka med vidareutbildning inom flertalet logopediska områden. Under hela min karriär har jag jobbat med allmänlogopedi men även haft perioder inom neurorehabiliteringsteam, strokeavdelning och barnklinik liksom skollogopedi och vuxenhabilitering. Jag har varit kontaktperson och även ingått i Hallands centrala barnhälsovårdsteam och därmed jobbat extra riktat mot BVC. De senaste åren har jag riktat in min kliniska vardag mot att jobba mycket med barnspråk, dyspraxi och stamning och 2015 fick jag utmärkelsen årets logoped av svenska stamningsförbundet.  

Under mina år som logoped har jag haft förmånen att möta en mängd härliga människor. En del med stark språkkänsla men också många med kommunikativa svårigheter, både barn och vuxna. Det har fått mig att inse hur svårt det blir när vi inte kan prata och kommunicera som det är tänkt och hur det hindrar oss när vår språkliga förmåga är eller blir begränsad. Det påverkar oss mer än vi tror inte bara när det gäller inlärning utan också och kanske framför allt när vi är tillsammans i leken eller samtalet. När det inte fungerar blir det besvärligt och det är för mig ett livsuppdrag att sprida kunskap om hur man stärker den språkliga förmågan.

För mig är språklig träning i leken och vardagen viktigt. Att hitta sätt att omvandla de logopediska insatserna till riktad och rolig vardagslek, lätt att ta till sig och lätt att utföra.